Asiakas: Taitori

Taitori: kattavat älytoimistojen tilavarauksen palvelut

Avainsanat: ASP.NET, C#, OpenID Connect, Telia Tunnistus -palvelu, Javascript, Knockout.JS

Taitori on suomalainen yritys, joka tarjoaa älytoimistoratkaisuja yritysmaailman ja julkisen sektorin toimijoille. He muun muassa kehittävät ja ylläpitävät omaa verkko- ja mobiilisovellusta, jolla pääasiassa hallitaan älytoimistojen tilavarauksia. Tämän lisäksi sovellus sisältää erilaisia tiimiominaisuuksia ja sillä voidaan esimerkiksi tilata kokoustarjoiluja varattuihin tiloihin.

Yhteistyömme tavoitteet

Yhteistyömme Taitorin kanssa on ollut monipuolista ja laajaa. Taitorilla on ollut Varaanilta kaksi asiantuntijaa erilaisissa positioissa: toinen heidän mobiilisovelluksensa kehityksessä ja toinen varausjärjestelmän parissa laajemmin useissa erilaisissa kehitystehtävissä.

Yhtenä suurena kokonaisuutena kehittäjiemme vaihtelevien tehtävien joukossa oli projekti jossa rakennettiin varaussovellukseen vahvan tunnistautumisen ominaisuus tilavarauksia tekeville henkilöille. Tämä oli täysin uusi ominaisuus, jolle oli selkeä tarve Taitorin asiakkaiden parissa. Vahva tunnistautuminen on erityisesti heidän julkisella sektorilla toimiville asiakkaille elintärkeä ominaisuus, kun uudet tietoturvavaatimukset esimerkiksi GDPR:n ja salauksen suhteen vaativat palveluntarjoajilta mukautumista uuteen ympäristöön.

Asiantuntijamme oli vahvan tunnistautumisen lisäksi mukana kehittämässä sovelluksen muita ominaisuuksia. Näihin kuului esimerkiksi ravintola- ja kahvilatilausten liittäminen tilavarauksiin, tuki maksullisille toistuville varauksille sekä sovelluksen käyttöliittymätestaus ohjelmistorobotiikan keinoin.

Halusimme täydentää omaa tiimiämme aikaansaavilla ja aloitekykyisillä asiantuntijoilla, jotka pystyisivät toimimaan itsenäisesti ja ketterästi. Yhdessä Varaanin kanssa löysimme juuri meille sopivat asiantuntijat avustamaan kehityksessämme.

Marko Lattu

Founder & Partner, Taitori

Mitä teimme

Varaussovelluksen vahvan tunnistautumisen projektissa sovelluskehitystiimi koostui Taitorin lead-kehittäjästä, sekä meidän asiantuntijastamme, joka työskenteli fullstack-kehittäjänä. Ketterän kokoinen tiimi pystyi ottamaan haltuun projektin haasteet ja vaihtuvat prioriteetit nopeasti ja tehokkaasti. 

Tiimi hyödynsi kehitystyönsä tehtävänhallinnassa Jiran Kanban-taulua, jossa tehtävien määrästä ja tilasta pysyttiin hyvin perillä. Projektille määriteltiin ennalta laaja lista kehitystehtäviä, jotka asetettiin tärkeysjärjestykseen ja projektin aikana niiden prioriteettien muutoksiin reagoitiin ketterästi tilanteen mukaan.

Vahvan tunnistautumisen ominaisuus rakennettiin siten, että Telian Tunnistus -palvelu integroitiin osaksi Taitorin palvelua käyttämällä OpenID Connect -protokollaa. Vahvaan tunnistautumiseen käytettävät tiedot tallennetaan kaikkien lakien mukaisesti turvallisesti ja salatussa muodossa tietokantaan. Kaikki käsiteltävät henkilötiedot tallennetaan salausavaimella Azure-pilviympäristöön, jossa ne ovat turvassa tunnistautumisen takana. Näin varmistutaan GDPR:n mukaisuudesta ja siitä, että käyttäjien tiedot pysyvät turvassa jokaisessa käyttövaiheessa.

Kehityksen lopputuloksena tuotettiin laadukas ominaisuus osaksi Taitorin sovellusta. Sillä Taitori saa vastattua asiakkaidensa tarpeeseen vahvan tunnistautumisen käytöstä tilavarauksissa, ja loppukäyttäjät voivat olla varmoja tietojensa huolellisesta ja lakien mukaisesta säilytyksestä.

Taitorin järjestelmä

Lopputulos

Tuotettu ominaisuus toimii vahvana kilpailuetuna sellaisille Taitorin asiakkaille, joille vahva tunnistautuminen on vaatimus tilavarausjärjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi se tarjoaa aikaisempaa laajempaa palvelua muille asiakkaille, ja parantaa tuotteen turvallisuutta.

Yhteistyömme sekä muissa kehitystehtävissä, että vahvan tunnistautumisen projektissa meni kaiken kaikkiaan hyvin ja palaute asiakkaalta on ollut positiivista. Jatkoyhteistyö on mahdollista, ja Taitori on jatkanut sovelluksen kehittämistä itsenäisesti ja tarjoaa sitä omille asiakkailleen.

Yhteistyömme Varaanin kanssa sujui erinomaisesti. Varaanin asiantuntijat toivat tiimiimme juuri oikeanlaista asiantuntijuutta. Kehitystyö oli tehokasta ja kommunikaatiomme pelasi hyvin. Suosittelen Varaania lämpimästi vastaaviin tehtäviin.

Marko Lattu

Founder & Partner, Taitori

Taitori logo

Taitorista

Taitori on vuonna 2010 perustettu noin 10 hengen suomalainen yritys jonka liikevaihto on noin miljoona. Taitori tarjoaa kattavia palveluitaan älytoimistojen tilavaraukseen useille suurille suomalaisille toimijoille, kuten esimerkiksi VR, Ylä-Savon Sote, Kaslink, Fennia ja Otavamedia. Taitorin vahva kilpailuetu on heidän kotimaisuutensa, koska kaikki heidän palvelut tuotetaan Suomessa.