Asiakas: Noux

Noux: Digitaalinen myyntihuone – myyjän tärkein työkalu

Avainsanat: React.js, Next.js, TypeScript, Chakra UI, React Query, PosgreSQL, Prisma

Noux Digital Sales Room on tuote joka yhdistää myynnin materiaalit ja aineistot keskitetysti samaan paikkaan, jotta ne ovat kaikkien asianomaisten saatavilla helposti. Se tarjoaa vastauksen B2B-myynnin jatkuvaan monimutkaistumiseen nykypäivän digitaalisessa maailmassa.

Haaste ja tavoitteet

Palvelu vähentää myynnin ammattilaisten jatkuvaa edestakaista viestittelyä, ja myyntityöhön menevää aikaa varsinkin suurempien ostajaryhmien kanssa. Projektissa oli vahva painotus moderneissa median muodoissa, kuten videoissa.

Asiakkaallamme oli tavoite tuoda palvelu kansainvälisille markkinoille, ja julkaista uusi tuote joka oli suunnattu B2B-myyjille. Tuotteen päämäärä oli tuoda perinteisempiä myyntityön metodeja nykypäivään, ja helpottaa sekä osto- että myyntiprosessia.

Tuotteen suurin haaste oli vakuuttaa vanhemmat myyjät päivittämään työtapojaan, ja ottamaan käyttöön nykyaikainen työkalu. Nuoremmat myyntityön ammattilaiset ovat paljon helpommin vakuutettavissa käyttämään teknologiaa työnsä osana, mutta etenkin pidempään alalla olevat myyjät saattavat helposti olla juurtuneita vanhoihin toimintatapoihinsa.

Lähtötasona oli MVP (Minimum Viable Product) -tason tuote, ja asiantuntijamme asetettiin kehitystiimiin jonka tavoitteena oli suurentaa tuotteen laajuutta ja luoda uusia ominaisuuksia. Varmistimme että tuote toimi hyvin ja näytti erinomaiselta, ja lisäsimme ominaisuuksia samalla sisällyttäen UI- ja UX-suunnitelmia lopputuotteeseen.

Tarvitsimme hyvän ohjelmistokehittäjän tiimiimme, mutta kriteerinämme oli myös löytää henkilö jonka kanssa olisi mukava työskennellä. Varaanin tiimi oli kiinnostunut tavoitteestamme ja työtavoistamme. Katsoimme Varaanin meille ehdottamia asiantuntijoita, ja yhdessä valitsimme henkilön jonka kokemus, taidot ja persoonallisuus parhaiten vastasivat tarpeitamme.

Esa-Matti Karine

CEO, Noux

Mitä teimme

Projektiryhmä koostui Nouxin toimitusjohtajasta & myyntivastaavasta, heidän CTO:staan joka toimi lead-kehittäjän roolissa, ja meidän asiantuntijastamme joka toimi senior-ohjelmistokehittäjänä sekä backend- että frontend-kehityksessä.

Projektiryhmä otti haltuun viikoittain vaihtuvat prioriteetit kehitystehtävissä sekä pitkän listan toteutettavista ominaisuuksista, ja mietti tarkasti missä järjestyksessä ne toteutetaan. Ketterä lähestymistapa mahdollisti nopean reagoinnin muutoksiin tuotteen kehityksen rytmissä ja laajuudessa, ja takasi erinomaisen lopputuloksen.

Ohjelmistolle rakennettiin sekä frontend että backend, joihin kehitettiin aivan uusia ominaisuuksia. Projektiryhmä priorisoi vastuullisesti tehtäviään, joiden tavoitteena oli luoda useita erikokoisia ominaisuuksia.

Jokainen valmis kehitystehtävä vaati pull requestin: ennen kuin uusi koodi laitettiin tuotantoon, muutokset tarkistettiin toisen ohjelmistokehittäjän toimesta. Näin virheet huomattiin ennen kuin ne aiheuttaisivat ongelmia.

Lopputulos

Kehitysprojekti oli onnistunut, ja tuotteen kehitys jatkuu vielä julkaisun jälkeenkin. Tuote on julkaistu markkinoille, ja on kansainvälisten asiakkaiden päivittäisessä käytössä. Työllämme paransimme asiakkaamme ja heidän asiakkaidensa päivittäistä työtä.

Tämän lisäksi saavutimme tuotteen sulavan toiminnan ja saumattoman käyttökokemuksen, huolimatta siitä että toteutettavien ominaisuuksien ja parannusten lista kasvoi jatkuvasti.

Saamamme palaute oli erittäin positiivista, ja asiakas oli vaikuttunut asiantuntijamme taidoista ja ammattimaisuudesta. Yhteistyömme jatkuminen tulevaisuudessa on todennäköistä.

Yhteistyömme sujui erinomaisesti. Saimme tiimiimme juuri hakemamme kaltaista asiantuntijuutta. Kehitystyö oli tehokasta ja yhteydenpito toimi hyvin. Varaani ei pelkästään toteuttanut visiotamme tuotteesta, vaan toi tiimiimme myös omaa visiotaan kehityksen suunnasta. Varaani on auttanut luomaan tuotteen joka on äärimmäisen intuitiivinen käyttää, ja auttaa B2B-myyjiä onnistumaan työssään.

Esa-Matti Karine

CEO, Noux

Noux logo

Nouxista

Noux on kasvava startup-yritys Helsingistä, joka perustettiin vuonna 2021. Yritys saa nimensä Nuuksion kansallispuistolta, joka sijaitsee Helsingin vieressä. Heidän tuotteensa Noux Digital Sales Room on palvelu, joka virtaviivaistaa B2B-myyjien työtä ja parantaa heidän asiakkaidensa ostokokemusta tuomalla yhteen myynnin materiaalit, personalisoidut videot ja kanssakäymiset asiakasystävälliselle mikrosivustolle.